dimecres, 19 de gener del 2011

PRACTICA AMB LES FRACCIONS

Activitat interactiva per treballar el concepte de fracció. Destinat a alumnes de segon i tercer cicle

VIDEO INTRODUCCIÓ FRACCIONS

Introducció a les fraccions destinat a alumnes de segon i tercer cicle